'Laten wij dansen'

Contributie


Volwassenen: € 130,- per jaar (€ 32,50 per kwartaal, of € 11 per maand)

Jeugdleden tot en met 20 jaar en studenten: € 65,- per jaar. 

 

Af en toe meedansen als je geen lid bent: € 5,- per avond.

 

Leden die door zwangerschap of ziekte langer dan 3 maanden niet kunnen komen en toch lid willen blijven, betalen € 5,- per maand.

 

Betaling van de contributie bij voorkeur via AUTOMATISCHE OVERBOEKING (per kwartaal of jaar),

Het rekeningnummer is NL79 ABNA 0410 0334 64 ten name van volksdansvereniging Nirkoda, Veenendaal.

 

Opzegging dient vooraf te gebeuren bij de secretaris.